DE KUNSTENAARS EN DE BEELDEN/

In samenwerking met beginnende en ervaren kunstenaars is een beeldenroute ontwikkeld met beelden van (veelal) Dordtse beeldhouwers. In april, met en juni hopen we de sfeer in het park te veranderen. De beelden versterken de bomen en de ruimte ertussen. We hopen iets uitdagends, sprankelends, geheimzinnig van spraakmakend aan het park toe te voegen.

 

Hieronder volgt een plattegrond van het park, zodat u kunt zien waar welk beeld staat. Vervolgens stellen we graag de kunstenaars aan u voor. 

Foto: De dordtse foto hoek

ERIK SEP

Bergen op Zoom, 1976
Willem de Kooning Academie
Woont en werkt in Dordrecht

 

Erik Sep is de stadskunstenaar van Dordrecht. Hij is een installatiekunstenaar die al 20 jaar in Dordrecht woont en werkt. Over zijn functie: ''Ik zie het als een ambassadeurschap voor deze mooie stad". 

Een toelichtende tekst over het  beeld...... 

8. MARRY TEEUWEN

Alblasserdam, 1945
Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam
Woont en werkt in Alblasserdam

Marry Teeuwen werkt net zo gemakkelijk op klein als op groot formaat. Haar beeldtaal blijft hetzelfde, de uitgangspunten vormen de basale geometrische elementen. Die elementen worden uitgewerkt tot sieraden (broches, hangers), subtiele tekeningen in ijzerdraad, ringetjes en verenstaal, email panelen, tegelstructuren, zitelementen voor binnen- en buitenruimte en grote monumentale beelden in opdrachtsituaties. De door de tijd aangetaste houten panelen, met een roestlaagje bedekte cirkelvormen of geoxideerde koperplaten verhalen van de tijd die zijn werking heeft gedaan. De huid van het minimalistische werk van Marry Teeuwen is cruciaal, zoals ook de huid van de mens alles zegt over het leven.  Iedere stap in de ontwikkeling van het werk is een stap in de voortgang van haar leven.

Tekst: Piet Augustijn uit: de catalogus tentoonstelling In Materie Verbeeld.

Foto beeld volgt spoedig

De vormentaal van Roel Teeuwen is ontleend aan de natuur. Vanuit die vormenrijkdom wordt gezocht naar een zo groot mogelijke vereenvoudiging die leidt tot archetypen. Oervormen die tijdloos, niet plaatsgebonden en van alle culturen zijn.

 

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

10. JAN TIMMER

Maartensdijk, 1935

Rietveld academie  (beeldhouwen)  Amsterdam

Rijksacademie (beeldhouwen) Amsterdam

Academie Voor Schone Kunsten  (beeldhouwen)  Antwerpen 

Woont en werkt in Dordrecht
www.jantimmer.nl

Sculptuur brengt een idee, gedachte of gevoel tot uiting die door Jan Timmer moeilijk te verwoorden is. In dit spanningsveld – tussen woord en beeld – beweegt zich de creatie. Bij het creëren van een sculptuur beweegt de beeldhouwer zich op het scherpst van de snede. Het is bekend dat een reeds gevormd beeld moeilijk te veranderen is.  Zich rekenschap gevende van de verschillende realiteiten kiest Jan Timmer de uiterlijke vorm van het beeld, soms gemakkelijk herkenbaar, dan weer hoog abstract, al naar gelang de noodzaak en mogelijkheden. 

Foto beeld volgt spoedig

In zijn werk gaat het Jan Timmer in de eerste plaats om de vorm, waarin hij de ziel van de steen bloot legt. Hij respecteert de aard van de steen en speelt met de (on)mogelijkheden van het materiaal.

 

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

11. YVO VAN DER VAT

Voorburg, 1974
Grafisch Lyceum Rotterdam

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Den Haag
www.yvovandervat.nl

 

 

Van der Vat is een veelzijdig beeldend kunstenaar. Hij probeert hij d.m.v. zeer diverse installaties en projecten de toeschouwer te overtuigen van de schoonheid van het alledaagse. De installaties komen voort uit zijn fascinatie voor de industrialisatie en massaproductie en inspirerende situaties binnen het dagelijks leven. Hij bouwt als het ware nieuwe situaties die te vergelijken zijn met de beleving van een déjà-vu. Het existentiële zorgt voor de grootste motivatie van Yvo’s werken, waarbij humor net als in het dagelijkse leven zorgt voor de mogelijke relativering.

Van der Vat exposeert regelmatig in binnen en buitenland, o.a. Mallorca, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

De installaties van Yvo van der Vat komen voort uit zijn fascinatie voor de industrialisatie en massaproductie en inspirerende situaties in het dagelijks leven.

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

12. TJALLING VISSER​

Utrecht, 1980
Willem de Kooning Academie
Woont en werkt in Dordrecht
www.tjallingvisser.nl

Tjalling onderzoekt in zijn werk het fenomeen ‘spelen’ als intrinsiek onderdeel van zijn kunst en kunstenaarschap. Zijn sculpturen en installaties, veelal opgebouwd uit verweerde speelgoedonderdelen, kenmerken zich door de tijdelijkheid van hun bestaan en een speelse ongedwongenheid waarmee dit kenbaar wordt gemaakt. Zo worden complete sculpturen na verloop van tijd mogelijk verder uitgebouwd tot installaties, om vervolgens te worden afgebroken tot losse elementen en daarna als basismateriaal te worden hergebruikt voor nieuwe sculpturen. Wie goed kijkt naar het werk van Visser, valt al snel op dat niet alleen de speelgoedonderdelen verwijzen naar een spel dat wordt gespeeld, maar het fenomeen ‘spelen’ een centrale rol inneemt in het gehele proces.

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

1. LUCIEN DEN AREND

Dordrecht 1943

California State University, Long Beach, USA  

Academie voor Beeldende Vorming Tilburg  

Woont en werkt in Penttilä, Kangasniemi, Finland

www.denarend.com

De beeldelementen lijn en vlak en de doorlopende verbinding daartussen vormen de basis voor de beelden van Lucien den Arend. Zijn sculpturen zijn uitgevoerd op basis van mathematische principes en krijgen daardoor zowel een streng uiterlijk als een heldere vorm. Continuïteit, evenwicht, logica en methode zijn de belangrijkste aspecten in zijn werk dat is uitgevoerd in uiteenlopende materialen als cortenstaal, aluminium, roestvrijstaal, steen en hout.  Een paar jaar geleden begon hij in natuurlijke stenen zaagsneden aan te brengen, die de interne verandering die daardoor ontstaat leesbaar maakt. Het beeld Beweging is niet de steen, maar het gebaar dat gemaakt wordt door de zaagsneden die het interieur van de steen open leggen en de massa om de zaagsneden heen laat bewegen.​

“PERPENDICULAR SECTION” (zwerfkei)

De zwerfkei is van april 2020 en werd speciaal voor 800 jaar Dordrecht gemaakt. I.v.m. het uitstel van de beeldenroute wordt dit beeld voorlopig geplaatst in een beeldenpark Westereind.

2. JAN ASJES VAN DIJK

Kampen, 1933
Academie Artibus Utrecht
Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam
Nationale hoger Instituut voor Schone Kunsten
Antwerpen, BE
Woont en werkt in Dordrecht

Jan Asjes van Dijk vindt zijn inspiratie in de natuur. Zaadbollen, peulen, zwammen, groeisels en schalen zijn de grondvormen voor de beelden waarin rudimentaire elementen vertaald worden in herkenbare vormen. Uitgangspunt in zijn werk is de eeuwige cyclus van het doorgaan en het doorgroeien van het leven. Maar ook het ritme van met de wind mee wuivende gewassen. Binnen zijn composities worden de zelf-gegoten bronzen elementen (bollen, peulen, zaden) gecombineerd met messing platen en pijpen, een procedé waarbij wijzigingen en toevalligheden de definitieve vorm van het werk bepalen.​

“ZWIEP RIET” (cortenstaal)

3. HENK VAN BENNEKUM 

Giessendam, 1946
Academie voor Beeldende Vorming Tilburg
Woont en werkt in Hardinxveld-Giessendam
www.henkvanbennekum.nl

De werkwijze van Henk van Bennekum wordt gekenmerkt door een wisselwerking tussen exacte berekening en intuïtie, waarbij de ordening van de (geometrische) vormen tot stand komt volgens principes van delen, vouwen, wentelen of schakelen of door het veranderen van de vorm vanuit een reeks logisch na elkaar uitgevoerde stappen.

Er ontstaan dan ruimtelijke werken waarin de visuele complexiteit de eenvoud van de ingrepen overstijgt. Al die ingrepen werden steeds volgens van te voren vastgelegde regels uitgevoerd, resulterend in strenge, berekende werken. Veelal in staal, zowel roestvrij als gecoat staal. Het strenge oogt echter minder streng door de ingrepen zo beperkt mogelijk en de keuzes van de ingrepen dicht bij zichzelf te houden.

“DE BOOM OMARMD” (staal/boom)  

 

“DANCING SQUARE” (gecoat staal)     

 

 

4. RENEE BUS

Tilburg, 1992.

Afgestudeerd op AKV st. Joost Breda met een focus op keramieke sculpturen

met als thematiek, geschiedenis, hiërarchie en natuur.

 

Elk beeld dat Renée Bus op aarde achterlaat ziet ze als onderdeel van een groter persoonlijk verhaal dat zich langzaam ontwikkelt. Waar de elementen die door mensen bewerkt zijn, opgaan in de natuur, ontstaat een eenheid. Die eenheid als relatie tussen mens en natuur neemt verschijningen aan die voortdurend vragen oproepen met onnoembaar veel antwoorden om zo de complexe werkelijkheid tot uitdrukking te brengen.

Renée Bus toont in het park zuilen van keramiek

“GROENE BASALTZUIL DE GIDS” (keramiek) 

“DRUIPSTEENZUIL DE GELIEFDEN” (keramiek)

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

5. MARIA GLANDORF 

Dordrecht, 1952 
Academie St. Joost Breda 
Rietveld academie Amsterdam 
Filmacademie Amsterdam, Rijksacademie Amsterdam (experimentele afdeling)
Woont en werkt in Den Helder
www.beeldenfort.nl  en www.mariaglandorf.dds.nl

In haar werk gaat Maria Glandorf uit van de mensvorm en een idee over het menselijk zijn. Dit duizenden jaar oude thema in de beeldhouwkunst is onuitputtelijk. Hoewel ze binnen de klassieke traditie passen, hadden de beelden zoals ze eruit zien, nooit eerder dan in deze tijd gemaakt kunnen zijn. Ze zijn hedendaags, al was het alleen al omdat allerlei materialen en gereedschappen die we nu zo ‘vanzelfsprekend‘ vinden, er niet eerder waren of er anders uitzagen.

“WAVES WASH OVER IT” (Deens eikenhout) 

 

“TIME IS AN OCEAN BUT IT ENDS AT THE SHORE” (Deens eikenhout)

 

 

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

6. JELLE KOREVAAR

1989, Rotterdam
ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Arhem
Woont in Sliedrecht en werkt in Dordrecht
www.jellekorevaar.com

Jelle Korevaar maakt complexe, bewegende machines die zijn wereldbeeld weerspiegelen en die gaan over menselijke emoties en de manier waarop mensen handelen. In wederzijdse afhankelijkheid vormen de populist en zijn omgeving een grote beweging. Samen creëren zij een eigen waarheid binnen de realiteit. Maar heeft de populist uiteindelijk de controle of zit hij verstrikt, vraagt Korevaar zich af.

“POPULISME” (staal, gips, gebit, elektromotor, metseltouw, veringen)

7. ERIK SEP

Bergen op Zoom, 1976
Willem de Kooning Academie (Autonome Beeldende Kunst & Vormgeving)

HKU Utrecht (Docent Fine Art & Design in Education)
Woont en werkt in Dordrecht en Rotterdam

www.neurotopia.nl 
 

Met zijn werk laat Erik Sep zien dat er alternatieven zijn voor de manier waarop de wereld is ingericht. Door onze zichtbare wereld te herscheppen opent hij een deur naar een parallelle wereld. Als in een echte stad is in zijn al bijna 15 jaar durende project Neurotopia een permanent proces van bouwen, slopen, reorganiseren en herontwikkeling te zien. Er wordt continue gezocht naar nieuwe bouwstenen en toepassingen, maar bovenal naar nieuwe opvattingen die Sep deelt met de beschouwer. Daarbij ontstaan telkens nieuwe vragen en dilemma’s die hem blijven uitdagen om het project te continueren. Soms verloopt het proces razendsnel, dan weer tergend langzaam. Erik Sep is in 2019-2021 de stadskunstenaar van Dordrecht.

“KROMHOUT ONDER CONTROLE” (multiplex, hout, bewakingscamera)

 

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

8. MARRY TEEUWEN

Alblasserdam, 1945
Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam
Woont en werkt in Alblasserdam

Marry Teeuwen-de Jong combineert in vrijwel al haar werken een geometrische vormentaal met een door de tijd aangetaste materiaalhuid. Vanuit geometrische vormen komt ze door streng systematische ingrepen tot uiterst eenvoudige beelden die aanvankelijk plat, maar later ook ruimtelijk van karakter zijn. Steeds weer onderzoekt ze de mogelijkheden van de beeldmiddelen vorm, lijn en kleur, waarin autonomie, symmetrie en herhaling de uitgangspunten zijn voor het ontstaan van sobere, maar krachtige beelden. Beelden van eenvoud en overtuiging. De werking van tijd en weersomstandigheden worden steeds meer zichtbaar in de structuur van de huid zodat materie en vorm het handschrift van de kunstenaar in zich verenigen.

“ZONDER TITEL” (cortenstaal, brons)

9. ROEL TEEUWEN

Alblasserdam, 1944

Opleiding A.B.K Rotterdam Vrije teken- en schilderkunst 
Plastische vormgeving/Beeldhouwkunst 
Woont en werkt in Alblasserdam

www.r-m-teeuwen.com

De vormentaal van Roel Teeuwen is ontleend aan de natuur. Vanuit die vormenrijkdom wordt gezocht naar een zo groot mogelijke vereenvoudiging die leidt tot archetypen. Oervormen die tijdloos, niet plaatsgebonden en van alle culturen zijn. Twee vormen domineren in zijn werk: de bol en de stengel. Vormen die in diverse maten en materialen worden uitgevoerd; vaak ook met kleine vormverschillen waarin de eigenheid van het materiaal subtiel maar duidelijk tot uiting komt. De bol is een vorm die vanuit het midden groeit, de stengel groeit vanuit de kiem.

In zijn werk zijn duidelijk twee polen te onderscheiden. De ene pool die naar het aardse, het met de aarde verbonden zijn, verwijst. Vormen waarbij de groei zich vooral vanuit de kern manifesteert. En de andere die haar probeert te ontstijgen. Stengelachtige vormen, geworteld in de aarde, onderhevig aan de zwaartekracht, maar tegelijk zoekend naar spirituele vrijheid. Beelden van geest en aarde. 

Uit: interview met de kunstenaar door Ans van Berkum

 

 

“STENGELS IN HET MORGENLICHT” (gecoat aluminium)

10. JAN TIMMER

Maartensdijk, 1935

Rietveld academie  (beeldhouwen)  Amsterdam

Rijksacademie (beeldhouwen) Amsterdam

Academie Voor Schone Kunsten  (beeldhouwen)  Antwerpen 

Woont en werkt in Dordrecht
www.jantimmer.nl

Jan Timmer hakt beelden uit alle denkbare steensoorten, van het hardste graniet tot het zachtere marmer. In zijn werk gaat het hem in de eerste plaats om de vorm, waarin hij de ziel van de steen bloot legt. Hij respecteert de aard van de steen en speelt met de (on)mogelijkheden van het materiaal, zodat de schoonheid van de materie in al zijn werken tot uitdrukking komt. In zijn beelden probeert hij vorm en inhoud in balans te brengen, waarbij hij steeds op zoek is naar een evenwicht tussen de gevoelsmatige en rationele kanten van wat hij wil uitdrukken.

 

“LICHTVANGER” (hardsteen)

  

“VEGETATIE” (hardsteen)

 

11. YVO VAN DER VAT

Voorburg, 1974
Grafisch Lyceum Rotterdam

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Den Haag
www.yvovandervat.nl

 

 

De installaties van Yvo van der Vat komen voort uit zijn fascinatie voor industrialisatie en massaproductie en inspirerende situaties in het dagelijks leven. Hij bouwt nieuwe situaties die te vergelijken zijn met de beleving van een déjà-vu, waarbij humor net als in het dagelijks leven zorgt voor de nodige relativering.

Van der Vat exposeert regelmatig in binnen en buitenland, o.a. Mallorca, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

“DE TOREN DES LEVENS” (beton, metaal, kunststof)

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

12. TJALLING VISSER​

Utrecht, 1980
Willem de Kooning Academie
Woont en werkt in Dordrecht
www.tjallingvisser.nl

 

Tjalling Visser onderzoekt in zijn werk het fenomeen ‘spelen’ als intrinsiek onderdeel van zijn kunst en kunstenaarschap. Zijn sculpturen en installaties, veelal opgebouwd uit verweerde speelgoedonderdelen, kenmerken zich door de tijdelijkheid van hun bestaan en een speelse ongedwongenheid waarmee dit kenbaar wordt gemaakt. Zo worden complete sculpturen na verloop van tijd mogelijk verder uitgebouwd tot installaties om vervolgens te worden afgebroken tot losse elementen en daarna als basismateriaal te worden hergebruikt voor nieuwe sculpturen. Wie goed kijkt naar het werk van Visser, valt al snel op dat niet alleen de speelgoedonderdelen verwijzen naar een spel dat wordt gespeeld, maar het fenomeen ‘spelen’ een centrale rol inneemt in het gehele proces.

“HOLLE BOEDDHA” (hout, beton, metaal)

 

 

Foto van zijn beeld volgt zodra het beeld in het park staat

Foto beeld volgt spoedig

© Stad in Beeld & Beeld in Park,  Voor vragen  of opmerkingen / Mail naar: info@beeldinparkdordrecht.com