Foto: De dordtse foto hoek

FOTOWEDSTRIJD “BEELD EN PARK”/

SPELREGELS FOTOWEDSTRIJD

Leuk als je meedoet.

 

We hebben de spelregels op een rijtje gezet.

 • Maak een foto in Park Merwestein waarop alles mag staan, maar in elk geval zowel een boom als een beeld.

 • Je mag maximaal 2 foto’s per week insturen; de wedstrijd loopt van 1 augustus tot en met 15 september 2021.

 • Je levert de foto aan als jpeg/jpg-bestand of PNG-bestand van max. 2 Mb.

 • Je levert de foto aan als bijlage bij een email naar info@daf-fotografie.nl

 • In de email zet je:

 1. Titel van de inzending en in het kort waarom je deze foto instuurt

 2. Naam inzender

 3. Mailadres

 4. Leeftijd inzender (van belang voor de kinderfoto’s)

 • De foto heeft geen beeldmerk/handtekening of naam.

 • Is er op de foto iemand herkenbaar in beeld? Dan moet je van die personen/personen toestemming hebben gekregen voor publicatie.

 • Door een foto in te sturen geef je de burengroep Park Merwestein en de Stichting Park Merwestein toestemming om de foto’s te gebruiken en te (laten) publiceren ten behoeve van 800 jaar Dordrecht. We zetten de naam van de maker erbij.

 • De 3 mooiste foto’s van de volwassenen en de 3 mooiste foto’s van kinderen van elke week komen iedere daaropvolgende maandag in een fotogalerij op www.beeldinparkdordrecht.com.

 • Het gaat om de volgende maandagen: 16 augustus, 23 augustus, 30 augustus, 6 september, 13 september en 20 september.

 • Eind september kiest een deskundige jury uit de 36 mooiste weekfoto’s 3 prijswinnaars in de categorie algemeen en 3 prijswinnaars in de categorie jeugd.

 

Algemene voorwaarden

 • Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement worden van deelname uitgesloten.

 • Over het verloop of de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 • Deelnemers behouden te allen tijde de auteursrechten op hun inzending. Inzenders geven door deelname aan de wedstrijd toestemming aan de burengroep Park Merwestein en de Stichting Park Merwestein voor eventueel gebruik van hun inzending voor promotionele doeleinden ten behoeve van de wedstrijd of 800 jaar Dordrecht.

 • De verstrekte persoonsgegevens van deelnemers en hun ingezonden foto’s worden alleen gebruikt in het kader van de in dit plan beschreven wedstrijd. Zij worden maximaal tot één jaar na de uitreiking bewaard.

 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende op een foto te zijn en voor claims van geportretteerden.

 • Eenmaal ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.

 • Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van het reglement behorend bij de wedstrijd. De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing van inzendingen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel ontstaat beslist de organisatie.

 • De winnaar stemt in met bekendmaking en plaatsing in de regionale nieuwsmedia en zal voorafgaand aan het verschijnen in dit blad/ uitzending de winnende foto niet in een ander tijdschrift publiceren.