OVER DE ORGANISATIE/

Stad in beeld & beeld in park is een initiatief van een aantal enthousiaste bewoners van de 19de eeuwse schil. Dit bewonerscollectief heeft de beeldenroute georganiseerd in nauwe samenwerking en afstemming met de volgende organisaties:

  1. Stichting Park Merwestein

  2. Dordrechts Museum, afdeling kunst in openbare ruimte

  3. Nederlandse Kring van beeldhouwers, sector Dordrecht

  4. Hedendaagse kunstenaars via PICTURA, Singel 222 e.a.

  5. Stichting De Stad

  6. Stichting Schouwburg Kunstmin

  7. Stichting Laethbloeyer 

  8. Buurtgroep Godfried Schalcken singel

© Stad in Beeld & Beeld in Park,  Voor vragen  of opmerkingen / Mail naar: info@beeldinparkdordrecht.com