Foto: De dordtse foto hoek

FOTOWEDSTRIJD “BEELD EN PARK”/

Voor jong en oud!

Hoe leuk is het om al wandelend door Park Merwestein foto’s te maken van de beelden en de bomen en daar nog een prijs mee te winnen ook!

Wat gaan we doen?

Wij organiseren een fotowedstrijd voor jong en oud gedurende de periode

van 4 april tot en met 14 juni 2020 (10 weken).  Maak de mooiste foto en stuur hem in voor de wedstrijd! 

Je mag iedere week een nieuwe foto sturen.

De wedstrijd start op zaterdag 4 april om 15.00 uur in Park Merwestein tijdens de opening

van de beeldenexpositie. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Wat kun je winnen?

Hoofdprijzen

 • Voor de jeugd tot en met 12 jaar:

een vaartocht over het Wantij voor maximaal 8 personen en 1 begeleider en publicatie van de winnende jeugdfoto in de weekbladen

 • Voor iedereen boven de 12

een diner voor twee in restaurant Ferdinands en publicatie van de winnende foto in de weekbladen

 

En verder tal van overige prijzen, waaronder:

 • vrijkaartjes voor een jeugdvoorstelling in Kunstmin

 • een pannenkoekenmaaltijd bij Pims Poffertjessalon voor max. 4 personen,

 • een afdruk van de winnende foto in hoge kwaliteit op forex of aluminium in max. 60x40 cm

 • het boek ‘In materie verbeeld’ 40 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers, sector Dordrecht

 • bioscoopkaartjes voor The Movies  

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats in de week van 30 juni. De winnaars ontvangen daarover persoonlijk bericht.

Spelregels

Leuk als je meedoet. We hebben de spelregels op een rijtje gezet.

 • Maak een foto in Park Merwestein waarop alles mag staan, maar in elk geval zowel een boom als een beeld.

 • Je mag maximaal één foto per week insturen; de wedstrijd loopt van 4 april tot en met 14 juni 2020.

 • Je bent zelf de maker van de foto, maar kinderen beneden 12 jaar mogen ook een foto insturen als groep, bv een BSO-groep, een sportteam of een schoolgroep.

 • Je levert de foto aan als jpeg/jpg-bestand of PNG-bestand van max. 2 Mb.

 • Je levert de foto aan als bijlage bij een email naar info@beeldinparkdordrecht.com

 • In de email zet je:

 1. Titel van de inzending en in het kort waarom je deze foto instuurt

 2. Naam inzender (en naam van de groep als het een groepsfoto is)

 3. Mailadres

 4. Leeftijd inzender of inzendergroep (van belang voor de kinderfoto’s)

 • De foto heeft geen beeldmerk/handtekening of naam.

 • Is er op de foto iemand herkenbaar in beeld? Dan moet je van die personen/personen toestemming hebben gekregen voor publicatie.

 • Door een foto in te sturen geef je de burengroep Park Merwestein toestemming om de foto’s te gebruiken en te (laten) publiceren ten behoeve van 800 jaar Dordrecht. We zetten de naam van de maker erbij.

 • De 3 mooiste foto’s van elke week komen iedere volgende maandag in een fotogalerij op www.beeldinparkdordrecht.com. We proberen er steeds ook de 3 mooiste kinderfoto’s bij te zetten.

 • Het gaat om de volgende maandagen: 13 april, 20 april, 4 mei (betreft dan de beoordeling over 2 weken), 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni en 22 juni.

 • Na 10 weken kiest een deskundige jury uit de 60 gepubliceerde weekfoto’s 3 prijswinnaars in de categorie algemeen en 3 prijswinnaars in de categorie jeugd.

Wie is de jury?

De jury van de fotowedstrijd bestaat uit Frits Baarda, journalist, fotograaf, jurylid ‘Zilveren Camera’, Fokko van der Straaten, fotograaf en filmer en Teus de Groot, voorzitter van de Dordtse Amateur Fotografen.


Waar let de jury op?

De jury beoordeelt de foto’s anoniem. Bij de beoordeling let de jury vooral op verrassendheid en originaliteit. Natuurlijk moet op de foto altijd een beeld en een boom staan.  Maar ook tellen mee: sfeer en beleving , technisch in orde, dus scherp, goed belicht, juiste kleurbalans en een bepaalde artistieke waarde.

Algemene voorwaarden

 • Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement worden van deelname uitgesloten.

 • Over het verloop of de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 • Deelnemers behouden te allen tijde de auteursrechten op hun inzending. Inzenders geven door deelname aan de wedstrijd toestemming voor eventueel gebruik van hun inzending voor promotionele doeleinden ten behoeve van de wedstrijd of 800 jaar Dordrecht.

 • De verstrekte persoonsgegevens van deelnemers en hun ingezonden foto’s worden alleen gebruikt in het kader van de in dit plan beschreven wedstrijd. Zij worden maximaal tot één jaar na de uitreiking bewaard.

 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende op een foto te zijn en voor claims van geportretteerden.

 • Eenmaal ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.

 • Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van het reglement behorend bij de wedstrijd. De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing van inzendingen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel ontstaat beslist de organisatie.

 • De winnaar stemt in met bekendmaking en plaatsing in de regionale nieuwsmedia en zal voorafgaand aan het verschijnen in dit blad/ uitzending de winnende foto niet in een ander tijdschrift publiceren.

© Stad in Beeld & Beeld in Park,  Voor vragen  of opmerkingen / Mail naar: info@beeldinparkdordrecht.com